Hem

Changing Aspirations into Realities by Education

Adress: Södra Promenaden 61

211 38 Malmö

Tel. 040-17 02 20

info@careorg.se


www.facebook.com/careorg.se

C.A.R.E.

Changing Aspirations into Realities by Education


C.A.R.E. är en ideell förening med en kristen värdegrund vars huvudsakliga ändamål är att främja utbildning och solidaritet

genom:


* Att ge stöd till utbildningsprojekt i utvecklingsländer som riktar sig till de mest behövande, särskilt kvinnor och barn.

Lokalt kommer föreningen att verka inom Öresundsområdet och södra Sverige.


* Att främja internationella projekt såsom utbytesprogram för ungdomar, biståndsprogram för mindre utvecklade länder,

förmedla studentutbyte och främja andra liknande projekt genom att organisera dem eller genom att vara delaktig i dem.


* Att enskilt eller i samarbete med andra aktörer anordna kurser, seminarier och konferenser.